ΚΥΚΛΟΣ ΛΟΓΟΤΕΧΝΩΝ

 ΚΥΚΛΟΣ  ΛΟΓΟΤΕΧΝΩΝ

Ο κύκλος των νέων λογοτεχνών:    Α΄ Β΄ Γ΄ τάξη

Ο κύκλος των μεγάλων λογοτεχνών:    Δ΄ Ε΄ ΣΤ΄ τάξη

Στο κέντρο της συγκεκριμένης δραστηριότητας βρίσκονται τα βιβλία!

Σε κάθε μας συνάντηση γνωρίζουμε από ένα διαφορετικό βιβλίο, το επεξεργαζόμαστε και το εμπλουτίζουμε με δραστηριότητες.

Ζητούμενο η αναγνωστική απόλαυση!

 

Άτομα: έως 10 παιδιά

Απαιτείται προκράτηση θέσης