ΣΥΖΗΤΗΣΕΙΣ

ΣΥΖΗΤΗΣΕΙΣ …

Συζητήσεις στην Αγορά:    Α΄ Β΄ Γ΄ τάξη

Συζητήσεις στην Πνύκα:    Δ΄ Ε΄ ΣΤ΄ τάξη

Η αποτελεσματική επικοινωνία αποτελεί προϋπόθεση για ποιοτικές κι επιτυχημένες διαπροσωπικές σχέσεις!

Πρώτος στόχος είναι η ενεργητική ακρόαση, η μη λεκτική επικοινωνία και η θετική διεκδίκηση. Με αυτά τα εργαλεία μπορούν τα παιδιά να συμμετέχουν σε όλες τις συζητήσεις.

Επόμενος στόχος είναι η εξοικείωση με την επιχειρηματολογία και τον δημόσιο λόγο. Τα παιδιά θα παρουσιάζουν σφαιρικά διάφορα θέματα, με δομημένη σκέψη και λόγο, σε ένα συνεργατικό πλαίσιο δράσης.

 

Άτομα: έως 10 παιδιά

Απαιτείται προκράτηση θέσης