ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

Για όλες τις δραστηριότητες απαιτείται προκράτηση θέσης.

Το μυαλό παίζει παιχνίδια    Α΄ Β΄ Γ΄ τάξη

Το μυαλό παίζει πιο δύσκολα παιχνίδια    Δ΄ Ε΄ ΣΤ΄ τάξη

Ο κύκλος των νέων λογοτεχνών    Α΄ Β΄ Γ΄ τάξη

Ο κύκλος των μεγάλων λογοτεχνών    Δ΄ Ε΄ ΣΤ΄ τάξη

Συζητήσεις στην Αγορά    Α΄ Β΄ Γ΄ τάξη

Συζητήσεις στην Πνύκα    Δ΄ Ε΄ ΣΤ΄ τάξη

Ξεκλειδώνοντας…    8-12 ετών

Μαθημαγικά Α’ Β’ Γ’ Δ’ Ε’ ΣΤ’ τάξη